dřít ho jako kozu - nadměrně někoho využívat, šidit, okrádat...................................................
mluvit jako koza před smrtí - člověk, který se snaží vzbudit dojem, že je nemocen, hypochondr, také mluvit tichým hlasem, mečivě, slabě, naříkavě, vzdychat přitom
honit někoho jako nadmutou kozu - nutit někoho k rychlému pohybu, k práci, nutit někoho k rychlejší chůzi, běhu, k většímu spěchu
starý kozel - starší muž všímající si se zalíbením žen, často i mladých, chtivý milostných požitků
nebeská koza - přepjatě, často licoměrně zbožná, pobožná žena, pobožnůstkářka
mečet jako koza - mluvit nezvykle vysoko, vydávat nepříjemné zvuky, disharmonické a pro uši ostré
udělat kozla zahradníkem - zcela absurdní, nesmyslné, pravý opak toho, co je třeba, směšná chyba, omyl
když dá koze dobrýtro - pozdrav, pár vlídných, žertovných slov, otázka jednoho člověka vůči hluchému, hloupému, nechápavému nebo nevrlému, zcela marně, bez reakce
je s ním řeč jako s kozou na ledě - není s ním možná rozumná řeč, dohoda, stále v řeči ubíhá od tématu a mluví o tom, co s věcí vubec nesouvisí
rozumět něčemu jako koza petrželi - projevit absolutní neznalost nějakého problému, ale přesto se jím zabývat, naivně a diletantsky něco dělat a z neznalosti to kazit, mít o něčem zcela primitivní názor
smrdět jako kozel - vydávat nepříjemný zápach způsobený nedostatkem osobní hygieny
vidět do někoho jako do hubený kozy - uvědomovat si pravé a obvykle špatně skrývané úmysly druhého, vůbec se nedat oklamat jeho předstíraným projevem, zájmem, ochotou
skákat jako koza - podivně nepravidelně a skákavě chodit, skákat sem a tam, neobratně, neuhlazeně skákat